Pokemon
Tin Tức

Tính Năng - Luyện Hóa

Xin Chào Các Anh Hùng,

- Kasumi giới thiệu đến các Anh Hùng. Tính Năng Luyện Hóa đây là một tính năng giúp Anh Hùng loại bỏ vật phẩm thừa và thu lại được vật phẩm thiết yếu. 
- Đặc Biệt khi luyện hóa Anh Hùng sẽ nhận được Hồn Khí. Hồn Khí sẽ dùng đỗi vật phẩm trong Cửa Hàng

=>Nội Dung về tính năng

- Luyện hóa gồm : Luyện Hóa Anh Hùng , Luyện Hóa Trang Bị , Luyện Hóa Kỹ Năng

Luyện Hóa Anh Hùng : dùng các anh hùng để luyện hóa
- Luyện hóa anh Hùng Lam : nhận 200 Vàng + 30 Hồn Thạch + 2 Đậu Tiên

- Luyện Hóa Anh Hùng Tím :3 Mãnh Tướng + nhận 2000 Vàng + 1000 Hồn Thạch + 30 Đậu Tiên

- Luyện Hóa Anh Hùng Vàng :20 Mãnh Tướng + 10000 Vàng + 3000 Hồn Thạch + 200 Đậu Tiên

 

=>Lưu Ý :

 + Khi luyện hóa sẽ mất tướng vĩnh viễn không khôi phục lại được

 + Khi luyện hóa tướng có cấp độ sẽ đươc hoàn trả nhưng rất thấp

=>Luyện Hóa Trang Bị
- Luyện Hóa Trang Bị Lam : 10 Tinh Thạch + 50 Vàng + 20 Hồn Thạch

 

- Luyện Hóa Trang Bị Tím : 50 Tinh Thạch + 400 Vàng + 150 Hồn Thạch

- Luyện Hóa Trang Bị Vàng : 300 Tinh Thạch + 2000 Vàng + 600 Hồn Thạch

- Luyện hóa trang bị Đỏ : 180 Tinh Thạch + 1200 Vàng + 400 Hồn Thạch

=>Lưu Ý :

+ Khi luyện hóa sẽ mất trang bị
+ Khi trang bị có level sẽ được hoàn trả vàng

 

=>Luyện Hóa Kỹ Năng :
- Luyện Hóa Kỹ Năng Lam : 50 Vàng + 20 Hồn Thạch- Luyện Hóa Kỹ Năng Tím : 400 Vàng +  180 Hồn Thạch


- Luyện Hóa Kỹ Năng Vàng : 2000 Vàng + 800 Hồn Thạch


=>Lưu Ý : Luyện Hóa sẽ mất trang bị vĩnh viễn không khôi phục lại được

=>Cửa Hàng 

Anh Hùng dùng hồn thạch để đỗi các vật phẩm trong cửa hàng.

Anh Hùng có thể dùng kim cương để làm mới cửa hàng.

Chúc Anh Hùng Chơi Game Vui Vẻ !