Pokemon
Tin Tức

Thông Báo Thay Đổi Thể Lệ Sự Kiện Triệu Hồi

Xin chào các Anh Hùng.

Kasumi xin thông báo về việc thay đôi thể lệ nhận Tướng Vàng ở sự kiện Triệu Hồi Giới Hạn .


- Thể lệ thay đổi có nội dung như sau :

+ Phần Thưởng Top sẽ không còn Tướng Vàng thay vào là  20 Mãnh Tướng


+ Khi Anh Hùng Tích Được 800 Điểm sẽ nhận được Tướng Vàng ( Nhận Khi Roll Lun ) trong Sự Kiện 
+ Lưu Ý : Phần Thưởng sẽ được gữi qua thư sau kết thúc sự kiện

 

Cảm Ơn Anh Hùng Đã  Đọc Thông Báo !