Pokemon
Sự Kiện

Sự Kiện Tụ Bảo Bồn Tuần 2 Tháng 4

Xin Chào Các Anh Hùng.
Kasumi gửi đến Anh Hùng chi tiết sự kiện Tụ Bảo Bồn tuần 2 tháng 4 như sau:
- Thời Gian Mua :

+ S1 -S5 : Bắt Đầu Từ 10h00 18/04 - 10h00 19/04

+ S6 -S9 : Bắt Đầu Từ 10h00 19/04 - 10h00 20/04

+ S10 -S13 : Bắt Đầu Từ 10h00 20/04 - 10h00 21/04

+ S14 -S15 : Bắt Đầu Từ 10h00 21/04 - 10h00 22/04


-Vật Phẩm Tổng Kết và tham gia :
+ Heo Vàng

+ Heo Bạc

+ Heo Đồng

+Hướng Dẫn về sự Kiện https://sieuanhhung.vn/su-kien-tu-bao-bon

+Hướng Dẫn Nạp :https://sieuanhhung.vn/nap-the
Chúc Anh Hùng Chơi Game Vui Vẻ!