Pokemon
Sự Kiện

Sự kiện Trưởng thành

Xin chào các Anh Hùng !


- Kasumi sẽ giới thiệu cho các Anh Hùng sự kiện Trưởng thành  để cho các Anh Hùng đầu tư cho hợp lý nè.

- Điều kiện đầu tư : VIP 4 và  1000 Kim Cương 

- Điều kiện nhận : Đủ cấp quy định sẽ nhận được 5188 Kim Cương

 


- Các mốc cấp độ nhận Kim cương


+ Cấp 15 :  nhận 288 Kim cương

+ Cấp 20 : nhận 318 Kim cương

+ Cấp 25 : nhận 388 Kim cương

+ Cấp 30 : nhận  418 Kim cương

+ Cấp 35: nhận 488 Kim cương

+ Cấp 40 : nhận 518 Kim cương

+ Cấp 50 : nhận 588 Kim cương

+ Cấp 60 : nhận  618 Kim cương

+ Cấp 70 : nhận 688 Kim cương

+ Cấp 80 : nhận 876 Kim cương

Chúc các  Anh Hùng chơi game vui vẻ .