Pokemon
Sự Kiện

Sự kiện tích tiêu

Xin Chào Các Anh Hùng,

- Kasumi giới thiệu đến các Anh Hùng về Sự Kiện Tích Tiêu . Sự kiện tích tiêu là một sự kiện dùng kim cương ở bất kì sự kiện hoặc tính năng nào trong game Anh Hùng sẽ được tính tích lũy tiêu.
- Mỗi mốc tiêu sẽ có phần thường tương ứng.

- Tiêu càng nhiều quà càng cao !

- Các Anh Hùng có thể kiếm kim cương thông qua Sự Kiện Nạp , Vượt Ải , Làm Thành Tựu .v.v..

Chúc Anh Hùng Chơi Game Vui Vẻ!