Pokemon
Sự Kiện

Sự Kiện Tích Nạp Và Tích Tiêu Tuần 3 Tháng 4

- Xin Chào Các Anh Hùng.

- Kasumi gửi đến các Anh Hùng Sự Kiện Tích Nạp và Tích Tiêu tuần này.

- Sự Kiện Tích Nạp 4 Ngày Nhận Tướng Vàng Suigintou 

- Nội Dung Chi Tiết Sự Kiện 

Kim Cương

Vật Phẩm

     500

500 Đậu Tiên

Rương Vàng x5

Chìa Vàng x5

   1,000

3 Quả Ác Ma Cam

Rương Vàng x20

Chìa Vàng x20

   3,000

20 Huy Hiêu Tím

Kela tím x2

 

   5,000

Mảnh 5 Tam Đao

 

Mảnh 6 Tam Đao

  10,000

Rương Trang Bi Vàng x5

2888 Hồn Thạch

 

  20,000

Lưu Tinh

5 Quả Ác Ma Vàng

 

  50,000

Mảnh Suigintou 10

2000 Đậu

 

 100,000

Mảnh  Suigintoui 10

10 Quả Ác Ma Vàng

 

 150,000

Suigintou

5000 Đậu

10 Kela vàng

 

- Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện
+ S1-S5 Từ 10h00 ngày 23/04 - 10h00 ngày 27/04

+ S6-S9 Từ 10h00 ngày 24/04 - 10h00 ngày 28/04

+ S10-S12 Từ 10h00 ngày 25/04 - 10h00 ngày 29/04

- Sự Kiện Tích Tiêu 2 Ngày Nhận Mảnh Trang Bị Vàng

- Nội Dung Chi Tiết Sự Kiện :

Kim Cương

Đậu Tiên

Vàng

Tinh Thạch

Vaatjh Phẩm

Vật Phẩm

500

         250

             500

500

500 Hồn Thạch

 

1000

         500

        25,000

1000

1000 Hồn Thạch

 

2000

      1,000

        50,000

2000

2000 Hồn Thạch

 

5000

      1,500

      100,000

4000

Rương Vàng x10

Chìa Khóa Vàng x10

10000

      3,000

      150,000

8000

Nhẫn Trancy

 

20000

      5,000

      250,000

16000

Manh 1 Skill Tam Đao

Manh 2 Skill Tam Đao

50000

    10,000

      500,000

2 Sách Kỹ Năng Cam

Mảnh Nó Mark6 x5

 

 

- Thời Gian Sự Kiện 
+ S1 - S5 từ 10h00 23/04 - 10h00 25/04

+ S6-S9 từ 10h00 24/04 - 10h00 26/04

+ S10-S12 từ 10h00 25/04 - 10h00 27/04


- Nạp Thẻ Tại https://sieuanhhung.vn/nap-the


Chúc Anh Hùng Chơi Game Vui Vẻ !