Pokemon
Sự Kiện

Sự Kiện Tích Nạp Và Tích Tiêu Nhận Kotori

- Xin Chào Các Anh Hùng.

- Kasumi gửi đến các Anh Hùng Sự Kiện Tích NạpTích Tiêu tuần này.1Sự Kiện Tích Nạp 4 Ngày Nhận Tướng Tinh Linh Kotori

- Nội Dung Chi Tiết Sự Kiện 

 

Số KC EXP nạp VIP

Nhận vật phẩm

       500

500 Đậu Tiên

Rương Vàng x5

Chìa Vàng x5

     1,000

3 Quả Ác Ma Cam

Rương Vàng x20

Chìa Vàng x20

     3,000

20 Huy Hiêu Tím

Ấn wizard tím x 15

10 kale vàng

     5,000

Mảnh Hisoka x 10

Huy hiệu cam  x 15

Ấn wizard cam x 8

    10,000

Mảnh Hisoka x 15

2888 Hồn Thạch

Rương Wizard x 7

    20,000

Giáp Mark6

5 Quả Ác Ma Vàng

Rương Warrior x 7

    50,000

Mảnh Kotori x 10

2000 Đậu

Rương Fighter x 7

   100,000

Mảnh Kotori x 15

10 Quả Ác Ma Vàng

Rương Knight x 7

   150,000

Kotori

5000 Đậu

20 Kela vàng

- Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện

+ S1-S5 Từ 10h00 ngày 07/05 - 10h00 ngày 11/05
+ S6-S9 Từ Từ 10h00 ngày 08/05 - 10h00 ngày 12/05

+ S10-S12 Từ Từ 10h00 ngày 09/05 - 10h00 ngày 13/05
Các server còn lại câp nhật sau

2 Sự Kiện Tích Tiêu 2 Ngày Nhận Tinh Linh Kotori

- Nội Dung Chi Tiết Sự Kiện :

Tích lũy tiêu hao

 Đậu Tiên

Vàng

Tinh Thạch

Nhận vật phẩm 4

Nhận vật phẩm 5

500

             250

                     500

500

Rương Bạc x5

Chìa Khóa Bạc x5

1000

             500

                25,000

1000

Rương Bạc x10

Chìa Khóa Bạc x10

2000

          1,000

                50,000

2000

Rương Vàng x5

Chìa Khóa Vàng x5

5000

          1,500

              100,000

4000

Rương Vàng x10

Chìa Khóa Vàng x10

10000

          3,000

              150,000

8000

Giáp Vàng

 

20000

          5,000

              250,000

16000

Long Vũ

 

50000

        10,000

              500,000

Mảnh Kotori x 15

Ấn warrior đỏ x 3

 

100000

        20,000

           1,000,000

Mảnh Kotori x 20

Ấn warrior đỏ x 5

 

+ S1 - S5 từ 10h00 07/05 - 10h00 09/05- Thời Gian Sự Kiện 

+ S6-S9 từ 10h00 08/05 - 10h00 10/05

+ S10-S12 từ 10h00 09/05 - 10h00 11/05
- Nạp Thẻ Tại : https://sieuanhhung.vn/nap-the


Chúc Anh Hùng Chơi Game Vui Vẻ !