Pokemon
Sự Kiện

Sự Kiện Tích Nạp Nhận Skill Bá Tuần 2 Tháng 4

- Xin Chào Các Anh Hùng .

- Kasumi gửi đến các Anh Hùng Sự Kiện Tích Nạp Nhận Skill tuần này.

- SỰ KIỆN TÍCH NẠP 3 NGÀY NHẬN SKILL BÁ - Nội Dung Chi Tiết :

 

Kim Cương

Vật Phẩm

    500

500 Đậu

2 Sách Kỹ Năng lam

 

  1,000

Rương Mảnh Kỹ Năng Tím x2

6 Sách Kỹ Năng lam

 

  3,000

Rương Kỹ Năng Tím x3

18 Sách Kỹ Năng Tím

 

  5,000

Lôi Thiết ( Skill Tím )

Áo Goku

 

 10,000

Rương Mảnh Kỹ Vàng Tím x5

2 Sách Kỹ Năng Vàng

 

 20,000

Thần Vệ ( Skill Tím )

4 Sách Kỹ Năng Vàng

 

 50,000

Tam Đao ( Skill Vàng )

2000 Đậu

 

- THỜI GIAN DIỄN RA
+ S1-S5 : 10h00 ngày 20/04 - 10h00 23/04

+ S6-S9 : 10h00 ngày 21/04 - 10h00 24/04

+ S10-S13 : 10h00 ngày 22/04 - 10h00 25/04

- Nạp Thẻ Tại : https://sieuanhhung.vn/nap-the


Chúc Anh Hùng Chơi Game Vui Vẻ !