Pokemon
Sự Kiện

Sự kiện tích nạp

Xin Chào Các Anh Hùng,
- Kasumi giới thiêu cho các anh hùng về Sự Kiện Tích Nạp . Đây là một sự kiện thiết yếu để giúp các anh Hùng Anh Tăng tiếng sức mạnh nhanh chóng và trở thành vô đich trong Siêu Anh Hùng.

- Khi Anh Hùng chuyển xu thành kim cương vào game các Anh Hùng sẽ được nhận kim cương và điểm tích nạp trong sự kiện tích nạp .
- Khi đạt đến mốc nạp sẽ nhận được quà .
- Mõi móc nạp sẽ có phần qua tương ứng và mốc nạp càng cao vật phậm nhận được càng giá trị lớn .
Vì vậy anh hùng đùng bỏ qua sự kiện này nhé .

=>Các mốc nạp như sau:
+ 500 Kim Cương = 50.000 VND
+ 1.000 Kim Cương = 100.000 VND
+ 3.000 Kim Cương = 300.000 VND

+ 5.000 Kim Cương = 500.000 VND

+ 10.000 Kim Cương = 1.000.000 VND

+ 20.000 Kim Cương = 2.000.000 VND

+ 50.000 Kim Cương = 5.000.000 VND

+ 100.000 Kim Cương = 10.000.000 VND

+ 150.000 Kim Cương = 15.000.000 VND


Chúc Anh Hùng chơi game vui vẻ !