Pokemon
Sự Kiện

Sự Kiện Tích Điểm Đổi Quà Tháng 6

Xin chào các Anh Hùng

Đến hẹn lại lên Kasumi xin gữi đến các Anh Hùng .Sự Kiện Tích Điểm Đổi Quà bắt đầu từ 21/05 đén 24/05
1. Sự Kiện Tích Điểm Đổi Quà 

 

,

- Nguyên tắc :

 Anh Hùng Cứ đổi 1 xu thành Kim Cương vào game thì sẽ tính 1 điểm

+  Anh Hùng  có thể dùng số điểm có đổi quà.

+ VD : Đổi 20.000 xu = 20.000 Điểm
- Đổi Xu Tại : https://sieuanhhung.vn/nap-the

+Thời Gian Sự Kiện : 00h05 Ngày 04/06 Đến 23h50 07/06

+ Thời Gian Phát Sự Kiện : 17h từ ngày 04/06

- Vật phẩm có thể đổi :
+ 20,000 Điểm = 5 Chìa Vàng - Giới hạn 10 Lần

+ 20,000 Điểm = 5 Rương - Giới hạn 10 Lần
+ 50,000 Điểm = 50.000 Vàng - Giới hạn10 Lần

+ 50,000 Điểm = 2 Huy Hiệu Thức Tỉnh Tím - Giới hạn 10 Lần

+ 50,000 Điểm = 2 Ấn Thức Tỉnh Tím Tùy chọn hệ - Giới hạn 10 Lần

+ 50,000 Điểm = 2 Sách Kỹ Năng Lam - Giới hạn 10 Lần
+ 100,000 Điểm = 500 Đậu - Giới hạn 10 Lần

+ 100,000 Điểm = 500 Tinh Thạch - Giới hạn 10 Lần

+ 100,000 Điểm = 1 Ấn Thức Tỉnh Vàng Tùy chọn hệ - Giới hạn 10 Lần

+ 200,000 Điểm = 5 Mảnh Tướng Tím ( Remiu , Luffy, Lelouch ) - Giới hạn 5 Lần

+ 500,000 Điểm =  Yusuke,Lelouch Giới hạn2 Lần
+ 500,000 Điểm = 1 Sách Kỹ Năng Vàng- Giới hạn 10 Lần

+ 500,000 Điểm = 2 Sách Kỹ Năng Vàng- Giới hạn 5 Lần
+ 1,000,000 Điểm = 5 Ấn Thức Tỉnh Cam Tùy chọn hệ - Giới hạn 3 Lần
+ 1,000,000 Điểm = 5 Huy Hiệu Thức Tỉnh Cam - Giới hạn 3 Lần

+ 1,000,000 Điểm =Modoka 5 Sao , Asuka  -Giới hạn 1 Lần

+ 1,000,000 Điểm =5 Mảnh Trang Bị ( Khăn Souma, Thánh Thạch ) -Giới hạn 1 Lần

+ 2,000,000 Điểm = 5 Ấn Thức Tỉnh Đỏ Tùy chọn hệ - Giới hạn 1 Lần


- Cách Đổi Vật Phẩm :

- Sau khi Anh Hùng Đổi xu thành công vào game Anh Hùng ibn lại cho K̲a̲s̲u̲m̲i̲ với nội dung sau :

+ Tài Khoản

+ Id +Server + Tên nhân vật

+ Vật phẩm muốn đổi

Chúc Anh Hùng Chơi Game Vui Vẻ !!