Pokemon
Sự Kiện

Sự Kiện Tích Điểm Đổi Quà Tháng 5

Xin chào các Anh Hùng

Đến hẹn lại lên Kasumi xin gữi đến các Anh Hùng Sự Kiện Tích Điểm Đổi Quà bắt đầu từ 21/05 đén 24/05
1. Sự Kiện Tích Điểm Đổi Quà Nhận Tướng Hot

- Nguyên tắc Anh Hùng Cứ đổi 1 xu thành Kim Cương vào game thì sẽ tính 1 điểm, Anh Hùng  có thể dùng số điểm có đổi quà.

+ VD : Đổi 20.000 xu = 20.000 Điểm
- Đổi Xu Tại https://sieuanhhung.vn/nap-the

+Thời Gian Sự Kiện : 00h01 Ngày 21/05 Đến 23h50 24/05

+ Thời Gian Phát Sự Kiện : 17h từ ngày 22/05

- Vật phẩm có thể đổi :
+ 20,000 Điểm = 5 Chìa Vàng - Giới hạn 10 Lần

+ 20,000 Điểm = 5 Rương - Giới hạn 10 Lần
+ 50,000 Điểm = 50.000 Vàng - Giới hạn10 Lần

+ 50,000 Điểm = 2 Huy Hiệu Thức Tỉnh Tím - Giới hạn 10 Lần

+ 50,000 Điểm = 2 Ấn Thức Tỉnh Tím Tùy chọn hệ - Giới hạn 10 Lần
+ 100,000 Điểm = 500 Đậu - Giới hạn 10 Lần

+ 100,000 Điểm = 500 Tinh Thạch - Giới hạn 10 Lần

+ 100,000 Điểm = 1 Ấn Thức Tỉnh Vàng Tùy chọn hệ - Giới hạn 10 Lần

+ 500,000 Điểm = Saber/Luffy/Akame- Giới hạn 3 Lần
+ 500,000 Điểm = 1 Sách Kỹ Năng Vàng- Giới hạn 10 Lần

+ 500,000 Điểm = 2 Sách Kỹ Năng Vàng- Giới hạn 5 Lần
+ 500,000 Điểm = 5 Mảnh Anh  Goku , Naruto , Garra. Hisoka - Giới hạn 5 Lần
+ 1,000,000 Điểm = 5 Ấn Thức Tỉnh Cam Tùy chọn hệ - Giới hạn 3 Lần
+ 1,000,000 Điểm = 5 Huy Hiệu Thức Tỉnh Cam - Giới hạn 3 Lần

+ 1,000,000 Điểm =Flandre S , Kurumi -Giới hạn 1 Lần

+ 1,500,000 Điểm = 1 Kỹ Năng Tím - Giới hạn 1 Lần
+ 2,000,000 Điểm = 5 Ấn Thức Tỉnh Đỏ Tùy chọn hệ - Giới hạn 1 Lần

+ 5,000,000 Điểm = 1 Mãnh Skill Nhân Định - Giới hạn 1 Lần


- Cách Đổi Vật Phẩm :

- Sau khi Anh Hùng Đổi xu thành công vào game Anh Hùng ibn lại cho K̲a̲s̲u̲m̲i̲ với nội dung sau :

+ Tài Khoản

+ Id +Server + Tên nhân vật

+ Vật phẩm muốn đổi

Chúc Anh Hùng Chơi Game Vui Vẻ !