Pokemon
Sự Kiện

Sự kiện quà tuần vip

Xin chào các Anh Hùng,
- Kasumi gữi đến các Anh Hùng thông tin về sự kiện Quà Tuần Vip .Vip càng cao quà càng to

+ Quà tuần vip có dạng như túi quà vip.

+ Mỗi cấp độ vip sẽ có 1 túi quà . các túi quà có giá trị tùy theo cấp vip của các Anh Hùng

+ Anh Hùng có thể mua các phần quà dưới cấp vip của mình

+ Vi dụ : Anh Hùng ở cấp vip 3 bạn có thể mua quà cấp vip 1 và vip 2 không thể mua quà vip 4 trở lên

Chúc các  Anh Hùng chơi game vui vẻ