Pokemon
Sự Kiện

Sự kiện nữ thần tài phú

 Xin chào các Anh Hùng !

- Kasumi sẽ giới thiệu cho các Anh Hùng sự kiện Tài Phú  đây là sự kiện hấp dẫn mà ai cũng hóng hết vì quyền lợi rất cao, các anh nông dân cũng như VIP rất thích . 

- Chỉ cần các Anh Hùng có 1 ít  Kim Cương đầu tư thì sẽ nhận được 110% đến 140% Kim Cương gốc ,có thể nói đây là sự kiện đầu tư không có lỗ, chỉ có lời và lời và tùy nhân phẩm để lời ít hay nhiều .

- Các Anh Hùng có 7 lần quay nha. 
 


- Đây là thứ tự số lần tương ứng Kim Cương cần có để quay. 

+ Lần 1 tốn 100 Kim cương

+ Lần 2 tốn 200 Kim cương

+ Lần 3 tốn 400 Kim cương

+ Lần 4 tốn 800 Kim cương

+ Lần 5 tốn 1600 Kim cương

+ Lần 6 tốn 5000 Kim cương

+ Lần 7 tốn 10000 Kim cương

Chúc các  Anh Hùng chơi game vui vẻ .