Pokemon
Sự Kiện

Sự Kiện Đổi Xu Nhận Túi Quà

 Kasumi chào cả nhà , hôm nay em gữi đến mọi người một sự kiện mới siêu hấp dẫn đó là Event Đổi Xu Nhận Túi Quà

+ Nôi Dung Sự Kiện

Khi Anh Hùng Đổi 200 Kim Cương ( 20.000 Xu) Vào game Anh Hùng sẽ nhận được một túi quà

- Thời Gian : 10h00 ngày 25/05 - 23h50 27/05

- Thời Gian Phát Túi Quà : 16h00 Hằng Ngày

- Túi Quà của sự kiện lần này là :

- 100 Đậu + 100 Đá Tinh Luyện

- Giới hạn mõi tài khoản : 100 Túi Quà

- Cách Nhận Túi Quà :

- Sau khi Anh Hùng Đổi xu thành công vào game Anh Hùng ibn lại cho K̲a̲s̲u̲m̲i̲ với nội dung sau :

+ Tài Khoản

+ Id +Server + Tên nhân vật

+  Số Xu đã đổi vào Game


Chúc Anh Hùng Chơi Game Vui Vẻ