Pokemon
Sự Kiện

Sự Kiên Đỗi Đậu Đúng Mốc

 

Kasumi kính chào các Anh Hùng !

Hôm nay Kasumi xin gữi đến các Anh Hùng một sự kiện mới Sự Kiện Đỗi Đậu Theo Mốc Xu .

Thể Lệ Sự Kiện

Khi các Anh Hùng Đỗi Xu ra Kim Cương vào game sẽ được tính điểm . 1xu = 1 Điểm

Khi có điểm Anh Hùng đung điểm để đỗi phần quà .

Lưu Ý : Anh Hùng Chỉ Đỗi Được 1 Mốc Quà nên chú ý lựa chọn mốc thích họp

Ví Dụ . Anh Hùng Đỗi Mốc 100k thì sẽ không được đội thêm mốc nào nữa !

Chi Tiết các Mốc đỗi đậu

50.000 Điểm = 500 Đậu

100.000 Điểm = 1100 Đậu

200.000 Điểm = 2300 Đậu

300.000 Điểm = 3500 Đậu

500.000 Điểm = 6.000 Đậu

1.000.000 Điểm = 16.000 Đậu

2.000.000 Điểm = 35.000 Đậu

5.000.000 Điểm = 100.000 Đậu

Chúc Anh Hùng Chơi Game Vui Vẻ !