Pokemon
Sự Kiện

Siêu Sự Kiện Tích Nạp Khuyến Mãi Đâu

 

- Xin Chào Các Anh Hùng.

- Kasumi gửi đến các Anh Hùng Sự Kiện Tích Nạp và Nạp Hằng Ngày tuần này.1Sự Kiện Tích Nạp Nhận Siêu Khuyến Mãi Đậu 

 - Siêu sự kiện khuyến mãi Đậu lần đầu tiên ra mắt Ạnh Hùng

- Nội Dung Chi Tiết Sự Kiện 

Số KC EXP nạp VIP Nhận vật phẩm 
     500 1000 Đậu Tiên Rương Vàng x10 Chìa Vàng x10  
   1,000 1500 Đậu tiên Rương Vàng x20 Chìa Vàng x20 huy hiệu ràng buộc x5
   3,000 2000 Đậu Tiên Mảnh Modoka S x5 Skill polka - S x1 huy hiệu ràng buộc x10
   5,000 2500 Đậu tiên Modoka S x1 Sách Kỹ Năng Vàng  x5 huy hiệu ràng buộc x15
  10,000 3000 Đậu tiên Măt Nạ Anbu -S x10 Ma Thạch Đỏ x10  huy hiệu ràng buộc x20
  20,000 10000 Đậu tiên Albedo x1 mảnh Albedo x 20 10000 Tinh Thạch


Thời gian diễn ra sự kiện từ 10h00 23/07 đến 26/07

2 Sự Kiện Nạp Hằng Ngày


- Nội Dung Chi Tiết Sự Kiện :

Nạp xong trực tiếp nhận KC VIP Nhận vật phẩm 1(Vàng) Nhận vật phẩm 2(Quả Ác Ma) Nhận vật phẩm 3(Đậu Tiên) Nhận vật phẩm 4(Tinh Thạch)
200                 5,000 Quả Ác Ma Lam *3                       200                      200
500                12,500  Quả Ác Ma Lam *3                       500                      500
1000                25,000  Quả Ác Ma Lam  *4                     1,500                    1,500
2000                50,000  Quả Ác Ma Tím *3                     2,000                    2,000
5000               100,000  Quả Ác Ma Tím *6                     3,000                    3,000
10000               200,000  Quả Ác Ma Tím*9                     7,500                    7,500
20000               400,000  Quả Ác Ma Vàng *9                    12,500                   12,500

- Sự Kiện được làm mới mõi ngày
- Nạp Thẻ Tại : https://sieuanhhung.vn/nap-the

+ Bật Mi Sự Kiện Heo sẽ nhân đôi đậu


Chúc Anh Hùng Chơi Game Vui Vẻ !