Pokemon
Sự Kiện

Nạp Xu Đổi Qua Siêu Xịn Tháng 8

Xin chào các Anh Hùng

Đến hẹn lại lên Kasumi xin gữi đến các Anh Hùng .Sự Kiện Tích Điểm Đổi Quà bắt đầu từ 13/08 đén 19/08
1. Sự Kiện Tích Điểm Đổi Quà 

 

,

- Nguyên tắc :

+  Anh Hùng Cứ đổi 1 xu thành Kim Cương vào game thì sẽ tính 1 điểm

+  Anh Hùng  có thể dùng số điểm có đổi quà.

+ VD : Đổi 20.000 xu = 20.000 Điểm
- Đổi Xu Tại : https://sieuanhhung.vn/nap-the

+Thời Gian Sự Kiện : 10h00 Ngày 13/08 Đến 23h50 19/08

+ Thời Gian Phát Sự Kiện : 17h từ ngày 14/08

- Vật phẩm có thể đổi :

+ 20,000 Điểm = 5 Chìa Vàng - Giới hạn 10 Lần

+ 20,000 Điểm = 5 Rương - Giới hạn 10 Lần

+ 50,000 Điểm = 50.000 Vàng - Giới hạn10 Lần

+ 50,000 Điểm = 2 Huy Hiệu Thức Tỉnh Tím - Giới hạn 10 Lần

+ 50,000 Điểm = 2 Ấn Thức Tỉnh Tím Tùy chọn hệ - Giới hạn 10 Lần

+ 50,000 Điểm = 2 Sách Năng Lam - Giới hạn 10 Lần

+ 50,000 Điểm = 5 khí phách lam - Giới hạn 5 Lần

+ 100,000 Điểm = 600 Đậu - Giới hạn 10 Lần

+ 100,000 Điểm = 600 Tinh Thạch - Giới hạn 10 Lần

+ 100,000 Điểm = 1 Ấn Thức Tỉnh Vàng Tùy chọn hệ - Giới hạn 10 Lần

+ 100,000 Điểm = 5 khí phách Tím - Giới hạn 5 Lần

+ 500,000 Điểm = Tướng Back Rock/Miku - Giới hạn 2 Lần

+ 500,000 Điểm = 1 Sách Kỹ Năng Vàng- Giới hạn 10 Lần

+ 500,000 Điểm = 2 Sách Kỹ Năng Vàng- Giới hạn 5 Lần

+ 500,000 Điểm = 5 Khí Phách Cam = Giới hạn 5 Lần

+ 500,000 Điểm = 5 Ma Tinh Cam = Giới hạn 5 Lần

+ 500,000 Điểm = 5 Mảnh Tướng Cam ( Trừ Tướng Trong Vip , Đua Top Nap ) = Giới hạn 5 Lần

+ 1,000,000 Điểm = 5 Ma tinh Đỏ - Giới hạn 2 Lần

+ 1,000,000 Điểm = 5 Huy Hiệu Thức Tỉnh Cam - Giới hạn 3 Lần

+ 2,000,000 Điểm = Tướng +20 Mảnh Sakura/ Flandre S - Giới hạn 1 lần


- Cách Đổi Vật Phẩm :

- Sau khi Anh Hùng Đổi xu thành công vào game Anh Hùng ibn lại cho K̲a̲s̲u̲m̲i̲ với nội dung sau :

+ Tài Khoản

+ Id +Server + Tên nhân vật

+ Vật phẩm muốn đổi