Pokemon
Tin Tức

Liên Thông Server Về Chung Một Nhà Lần 2

Kasumi chào cả nhà , hôm nay sẽ là 1 tin cực kỳ hot nóng phỏng tay , sắp tới, game chúng ta sẽ liên thông các máy chủ với nhau hứa hẹn sẽ có nhiều cuộc cạnh tranh và nhiều trùm mới xuất hiện , cuộc chiến sẽ khốc liệt hơn bao giờ hết .

Liên Thông Server S21 - S27
-Thông tin cụ thể như sau :
+ Server : S1 ,3,5
+ Server : S2 ,4,6

+ Server : S7 ,8,9,10

+ Server : S11,12,13

+ Server : S14,15,16

+ Server : S17,18,19,20

+ Server : S28,29,30
- Thời Gian Gộp
+ 13h00 ngày 07/06/2021

+ Dư kiến hoàn tất bảo trì 19h00 07/06/2021
- Quy Tắc Gộp
+ Tất cả các sư kiện sẽ kết thúc lúc 10h00 07/06

+Tắt Sự Kiện Heo Để Tránh Lỗi

+ Tất cả các phần thưởng và  hoạt động sẽ mất nếu không nhận trước 13h00
+ Tài khoản có 2 nhân vật trờ lên sẽ vẫn giữ nguyên nhân vật 

+ Tất cả thư sẽ mất hết .
+ Không đõi xu ra kim cương khi đang bảo trì 

+ Quà Đền Bù Bảo Trì

150 Thể Lực + 5 Rương Vàng  +5 Chìa Vàng + 100.000 Vàng

Trân Trọng Thông Báo Đến Các Anh Hùng