Bảng Xếp Hạng Cá Nhân

Hạng Nhân vật máy chủ Điểm
1 Yu•Mei♡ 6 3,000,000