Pokemon
Giftcode
CODE 100.000 VÀNG
 
Code Thử Thách Giờ Vàng
 
Code Mừng 1 Tháng Ra Mắt
 
Code 4-0
 
Event Dự Đoán Trai Gái
 
Ơ Nhà Chống CôVy
 
Quà Tặng Thiếu Chủ
 
Quà Tặng Thiếu Chủ 2
 
Lễ Hội Mùa Hè
 
Saitama
 
Code Mừng Quốc Khánh 02/09
 
Code Fan Cứng Tháng 9
 
Quà Bù Event
 
Code 20/10
 
Code bù lỗi IOS
 
Code Fan Cứng Tháng 10
 
Code Tri Ân 20.11
 
Code tháng 12