Pokemon
Sự Kiện

Đua Top Nạp Tháng 9 Nhận Tướng Vàng +2

Chào các Anh Hùng .
Kasumi thông tin đến các Anh Hùng về các thể lệ của sự kiện Đua Top Kim Cương như sau :

- Thời Gian :

+ Từ 10h00 03/09  đến 23h55 09/09
- Thể Lệ 
 + Khi Anh Hùng đỗi xu qua kim cương sẽ được tích điểm trên bảng xếp hạy
+ Tỉ lệ quy đổi : 1 xu = 1 điểm tích lũy

- Đều kiện để đạt top và nhận tưởng

+ Nạp Trên 7.000.000 Nhận Skill Hỗ Trợ Vàng
+ Top 1-3 : Điểm tích lũy đỗi xu >= 3.000.000

+ Top 4-10 : Điểm tích lũy đỗi xu >= 1.000.000

+ Top 11-20 : Điểm tích lũy đỗi xu >= 500.000

+ Phần Thưởng :

- Top 1 :01 Tướng Vàng +60 Mảnh , 1 Mảnh Skill Bị Động Vàng Tự Chọn ( 1 Skill Hỗ Trợ Vàng Top Trên 7.000.000 xu ),100.000 Đậu , Ma Thạch Đỏ + 10 , Huy Hiệu Cam 30

- Top 2 :01 Tướng Vàng +40 Mãnh +  5 Mảnh Trang Bị  Vàng , 70.000 Đậu,Ma Thạch Đỏ + 5,Huy Hiệu Cam 20

- Top 3 : 1 Tướng Vàng + 20 Mãnh + 1 Skill Tất Sát Vàng Tùy Chọn, 50.000 Đậu,Ma Thạch Vàng + 20,Huy Hiệu Cam 20

- Top 4-5 : Tướng Tím +3 +  + 1 Skill Tất Sát Vàng Tùy Chọn + 10.000 Đậu,Ma Thạch Vàng +10,Huy Hiệu Cam 10

- Top 6-10 :Tướng Tím +3 + +5.000 Đậu , Ma Thạch Vàng + 5+ Huy Hiệu Tím x 20

- Top 11-20 : Tướng Tím +2 ,2.000 Đậu +Ma Thạch Vàng + 5,Ma Thạch Vàng + 5+ Huy Hiệu Tím x 10

- Tăng Thêm 30.000 Đậu Khi Nạp Trên 5.000.000 Xu

- Tướng Vàng Tùy Chọn : Tất Cả Các Anh Hùng Cam ( Trừ Anh Hùng Trong Vip )
-
Tướng Tím Tùy Chọn :Tất Cả Anh Hùng Tím

 

Chúc Anh Hùng Chơi game Vui Vẻ !