Pokemon
Tin Tức

Khai Mở Server Mới S36

[Tin Tức] 18/06/2021

Khai Mở Máy Chủ 36: 10h00 Ngày 18/06/2021

Máy Chủ S35 Chào Mừng Tết Đoan Ngọ 2021

[Tin Tức] 10/06/2021

Chào Mừng Tết Đoan Ngọ Tặng Bộ Trăng Bị Tím Khi Tham Gia S35

Liên Thông Server Về Chung Một Nhà Lần 2

[Tin Tức] 06/06/2021

Liên Thông Các Máy Chủ vào 13h00 ngay 07/06

Khai Mở Server Mới S34

[Tin Tức] 03/06/2021

Khai Mở Server Mới S34 10H00 04/06/2021 : Nhận 4 Tướng 5 Sao và hàng trăm ưu đãi khác

Khai Mở Server Mới S33

[Tin Tức] 27/05/2021

Khai Mở Server Mới S33 10h00 28/05

Khai mở Server mới S32

[Tin Tức] 21/05/2021

Máy Chủ 32 : 10h00 Ngày 21/05/2021

Chính Sách Bảo Mật

[Tin Tức] 14/05/2021

Chính Sách Bảo Mật

Điều Khoản Sử Dụng

[Tin Tức] 14/05/2021

Điều Khoản Sử Dụng Siêu Anh Hùng

Khai mở Server mới S31

[Tin Tức] 13/05/2021

Khai mở Server mới S31 : 10h00 14/05

Liên Thông Server S21 - S27

[Tin Tức] 13/05/2021

Liên Thông Server : S21-S22-S23 , S24 - S25-S26-S27

Thông Báo Thay Đổi Thể Lệ Sự Kiện Triệu Hồi

[Tin Tức] 24/05/2021

Khi Anh Hùng Tích Được 800 Điểm sẽ nhận được Tướng Vàng trong Sự Kiện 

Khai mở Server Đặc Biệt S28 - Nhận Ngay Skill Tất Sát Madara

[Tin Tức] 29/04/2021

Khai mở Server Đặc Biệt S28 - Nhận Ngay Skill Tất Sát Madara 10h00 Ngày 30/04/2021