Pokemon
Sự Kiện

Sự kiện tích tiêu

[Tin Tức] 31/03/2021

Dùng kim cương ở bất kì sự kiện hoặc tính năng nào trong game Anh Hùng sẽ được tính tích lũy tiêu

Sự kiện nạp hằng ngày

[Tin Tức] 31/03/2021

Kasumi sẽ giới thiệu cho các Anh Hùng sự kiện Nạp hằng ngày để cho các Anh Hùng có thể biết cách nạp cho hợp lý nè.

Sự kiện tích nạp

[Tin Tức] 31/03/2021

Kasumi giới thiêu cho các anh hùng về Sự Kiện Tích Nạp . Đây là một sự kiện thiết yếu để giúp các anh Hùng Anh Tăng tiếng sức mạnh nhanh chóng và trở thành vô đich trong Siêu Anh Hùng.