Pokemon
Sự Kiện

Chuỗi Sự Kiện 10/09 - 16/09

Kasumi kính chào các Anh Hùng !

Hôm nay Kasumi xin gữi đến các Anh Hùng Chuỗi Sự Kiện từ 10/09 đên 13/09

1. Sự Kiện Tích Điểm Đổi Quà 

 

,

- Nguyên tắc :

+  Anh Hùng Cứ đổi 1 xu thành Kim Cương vào game thì sẽ tính 1 điểm

+  Anh Hùng  có thể dùng số điểm có đổi quà.

+ VD : Đổi 20.000 xu = 20.000 Điểm
- Đổi Xu Tại : https://sieuanhhung.vn/nap-the

+Thời Gian Sự Kiện : 10h00 Ngày 10/09 Đến 23h50 16/09

+ Thời Gian Phát Sự Kiện : 17h từ ngày 11/09

- Vật phẩm có thể đổi :

+ 20,000 Điểm = 5 Chìa Vàng - Giới hạn 10 Lần

+ 20,000 Điểm = 5 Rương - Giới hạn 10 Lần

+ 50,000 Điểm = 100 Thể Lực - Giới hạn10 Lần

+ 50,000 Điểm = 5 Ấn TThức Tỉnh Cam Theo Hệ Giới hạn 10 Lần

+ 50,000 Điểm = 5 Huy Hiệu Thức Tỉnh Cam - Giới hạn 10 Lần

+  50,000 Điểm = 10 Huy Hiệu Thức Tỉnh Tím - Giới hạn 10 Lần

+ 50,000 Điểm = 10 Huy Hiệu Thức Tỉnh Tím - Giới hạn 10 Lần

+ 50,000 Điểm = 10 Sách kỹ Năng Lam - Giới hạn 10 Lần

+ 100,000 Điểm = 1000 Đậu - Giới hạn 10 Lần

+ 100,000 Điểm = 750 Tinh Thạch - Giới hạn 10 Lần

+ 200,000 Điểm = 10 Mảnh Tướng Tím Vip (Madoko , Sakura , Homura ) - Giới hạn 5 Lần

+ 200,000 Điểm = 1 Skill Tím Tùy Chọn - Giới hạn 2 Lần

+ 500,000 Điểm = 10 Sách Kỹ Năng Vàng = Giới hạn 5 Lần

+  500,000 Điểm = 20 Sách Kỹ Năng Tím = Giới hạn 5 Lần

+ 1,000,000 Điểm = 1 Mảnh Skill Bị Động Vàng -2 Lần

+ 1,000,000 Điểm = 5 Mảnh trang bị vàng - Giới hạn 3 Lần

+ 1,500,000 Điểm = 20 Mảnh Tướng Vàng ( Trừ Tướng Trong Vip ) - Giới hạn 2 Lần


- Cách Đổi Vật Phẩm :

- Sau khi Anh Hùng Đổi xu thành công vào game Anh Hùng ibn lại cho K̲a̲s̲u̲m̲i̲ với nội dung sau :

+ Tài Khoản

+ Id +Server + Tên nhân vật

+ Vật phẩm muốn đổi

2.Sự Kiên Đỗi Đậu Đúng Mốc

Thể Lệ Sự Kiện

Khi các Anh Hùng Đỗi Xu ra Kim Cương vào game sẽ được tính điểm . 1xu = 1 Điểm

Khi có điểm Anh Hùng đung điểm để đỗi phần quà .

Lưu Ý : Anh Hùng Chỉ Đỗi Được 1 Mốc Quà nên chú ý lựa chọn mốc thích họp

Ví Dụ . Anh Hùng Đỗi Mốc 100k thì sẽ không được đội thêm mốc nào nữa !

Thời Gian từ 10/09 đến 13/09

Chi Tiết các Mốc đỗi đậu

+ 50.000 Điểm = 500 Đậu

 + 100.000 Điểm = 1100 Đậu

+ 200.000 Điểm = 2300 Đậu

+ 300.000 Điểm = 3500 Đậu

+ 500.000 Điểm = 6.000 Đậu

+ 1.000.000 Điểm = 16.000 Đậu

+ 2.000.000 Điểm = 35.000 Đậu

+ 5.000.000 Điểm = 100.000 Đậu

- Cách Đổi Vật Phẩm :

- Sau khi Anh Hùng Đổi xu thành công vào game Anh Hùng ibn lại cho K̲a̲s̲u̲m̲i̲ với nội dung sau :

+ Tài Khoản

+ Id +Server + Tên nhân vật

+ Vật phẩm muốn đổi

Chúc Anh Hùng Chơi Game Vui Vẻ !