Pokemon
Tính năng

Tính Năng - thức tỉnh anh hùng

- Kasumi xin giới đến Anh Hùng một tính năng rất quan trọng để tăng sức mạnh của Siêu Anh Hùng và tính năng tăng lực chiến rất nhiều cho Siêu Anh Hùng đó là Tính Năng ThứcTỉnh.

- Khi Siêu Anh Hùng được thức tỉnh sẽ thay đỗi diện mạo và Tăng H.Nghĩa, Tăng Cấp Độ , Tăng Sao Kỹ Năng Thiên Phú.

 

 

=>Thức tỉnh anh hùng tím
- Thức tỉnh 1 :
+ Cấp độ yêu cầu : 30
+ Nguyên liệu : Huy Hiệu Thức Tỉnh Lam x10 + Ấn theo thuộc tính lam x6


 

- Thức tỉnh 2 :
+ Cấp độ yêu cầu : 60
+Nguyên liệu : 5 Mãnh tướng +Huy Hiệu Thức Tỉnh tím x20 + Ấn theo thuộc tính lam x12.

- Thức tỉnh 3:
+ Cấp độ yêu cầu : 95
+ Nguyên liệu : 15 Mãnh Tướng +Huy Hiệu Thức Tỉnh Cam x25 + Ấn theo thuộc tính tím x15+ Ấn theo thuộc tính tím x15

=>Thức Tỉnh Tướng Vàng

- Thức tỉnh 1:
+ Cấp độ yêu cầu : 70
+ Nguyên liệu : 20 Mãnh Tướng + Huy Hiệu Thức Tỉnh cam x30+ Ấn theo thuộc tính tím x20+ Ấn theo thuộc tính cam x15


- Thức tỉnh 2:

+ Cấp độ yêu cầu : 120
+ Nguyên liệu : 40 Mãnh Tướng + Huy Hiệu Thức Tỉnh cam x50+ Ấn theo thuộc tính cam x25+ Ấn theo thuộc tính Đỏ x18

Chúc Anh Hùng Chơi Game Vui Vẻ !