Pokemon
Tính năng

Tính năng -Tăng sao Kỹ năng

Xin chào các Anh Hùng !

- Kasumi xin giới thiệu đến các Anh Hùng một tính năng Tăng sao Kỹ năng đây là tính năng tăng sát thương kỹ năng .
 


1. Nguyên liệu tăng Kỹ năng :

 - 2 kỹ năng cùng giống + cùng sao với kỹ năng muốn tăng 

- Sách kỹ năng tùy vào cấp năng nguyên liệu sẽ tăng dần theo cấp Kỹ năng

+ Tăng 2 sao tốn 1 sách + 1 sách

+ Tăng 3 Sao tốn  3 sách +3 sách

+ Tăng 4 Sao tốn 9 sách + 9 sách

+ Tăng 5 Sao tốn 27 sách + 27 sách
 

2 .Thuộc tính sẽ tăng lên theo Cấp * của Skill
 

Chúc Anh Hùng Chơi Game Vui Vẻ!