Pokemon
Tính năng

Tính năng PVP -Đấu trường

Xin chào các Anh Hùng !

Kasumi xin giới thiệu đến các Anh Hùng chức năng Tính năng PVP -Đấu trường  đây là 1 tính năng cơ bản của tất cả game trên Thế giới. Điều đặc biệt ở đây là quà đấu trường phát 4 lần trong ngày. Quá ưu đãi phải không các Anh Hùng .

 

- Quy tắc : 

1. Mỗi người chơi có 5 lần khiêu chiến miễn phí mỗi ngày, có thể dùng Kim Cương để mua thêm lượt.

2. Giữa 2 lần khiêu chiến cần chờ 10 phút, có thể dù ng Kim Cương để bỏ qua.

3. Hạng đấu trường càng cao càng nhận nhiều Danh Vọng.

4. 9h, 12h, 18h, 21h mỗi ngày có thể nhận Danh Vọng

- Cửa hàng :

- Dùng danh vọng để đổi các vật phẩm trong cửa hàng . Bạn có thể dùng Kim cương Đổi mới cửa hàng.

 

 

Chúc các  Anh Hùng chơi game vui vẻ .