Pokemon
Tính năng

Tinh năng - Cường hóa - Tinh luyện Trang bị

Xin chào các Anh Hùng 

Kasumi giới thiệu đến các Anh Hùng về tính năng Cường hóa và Tinh luyện Trang bị  đây là tính năng giúp người chơi tăng lực chiến cho Tướng .

1 . Cường hóa Trang bị :

Anh Hùng cần Vàng để Cường hóa Trang bị của mình đang có , điểm thuộc tính sẽ tăng lên theo cấp độ của trang bị .

- Vũ Khí : Tăng Tấn công 

- Giáp : Tăng Phòng thủ 

- Nón : Tăng Hp

- Trang Sức : Tăng Tinh thần 

- Khi tăng cấp Trang bị sẽ ngẩu nhiên bạo kích + 1 cấp , + 2 cấp 

- Cấp Trang bị : Giới hạn Lever nhân vật chính x2 

 


2. Tinh luyện Trang bị 

- Tinh luyện Trang bị bạn cần tài nguyên : Vàng + Tinh Thạch 

- Thuộc tính sẽ tăng ngẩu nhiên tùy Vàng trang bị bạn Tinh luyện 

- Anh Hùng sẽ may mắn nhận thêm được các thuộc tính Ẩn : Bạo kích , Tốc Độ , Hp 

- Để hồi phục lại 1 cấp bạn cần 50 Kim cương 

- Để hồi phục lại tất cả bạn cần 200 Kim cương 

Chúc Anh Hùng Chơi Game Vui Vẻ!