Pokemon
Sự Kiện

Sự Kiện Túi Xu Tháng 1

Kasumi chào các anh hùng , hôm nay Kasumi gữi đến các anh hùng môt event vô cùng đặc biệt .

Nội Dung :

Anh hùng chỉ cần đổi :
+ ​​​​​200.000 xu ra kim cương sẽ nhận được 200.000 Đậu + 50 Khi Phách Tím  30 Khi Phách Cam 
+ 500.000 xu ra kim cương sẽ nhận được 500.000 Đậu + 200 Khi Phách Tím  100 Khi Phách Cam
Chỉ chọn được 1 mốc quà

Thời Gian :

24/01 - hết ngày 27/01

Sau khi Anh Hùng Đổi xu thành công vào game Anh Hùng ibn lại cho Kasumi với nội dung sau :

+ Tài Khoản

+ Id +Server + Tên nhân vậti
Chúc Anh Hùng Chơi Game Vui Vẻ !