Pokemon
Sự Kiện

Sự Kiện Đổi Quà Tháng 11

Kasumi kính chào các Anh Hùng !

Hôm nay Kasumi xin gữi đến các Anh Hùng  Sự Kiện Tích Điểm Đổi Quà 

1. Sự Kiện Tích Điểm Đổi Quà 

 

,

- Nguyên tắc :

+  Anh Hùng Cứ đổi 1 xu thành Kim Cương vào game thì sẽ tính 1 điểm

+  Anh Hùng  có thể dùng số điểm có đổi quà.

+ VD : Đổi 20.000 xu = 20.000 Điểm
- Đổi Xu Tại : https://sieuanhhung.vn/nap-the

+Thời Gian Sự Kiện : 10h00 Ngày 12/11 Đến 23h50 18/11

+ Thời Gian Phát Sự Kiện : 19h từ ngày 12/10

- Vật phẩm có thể đổi :

+ 20,000 Điểm = 5 Chìa Vàng - Giới hạn 10 Lần

+ 20,000 Điểm = 5 Rương - Giới hạn 10 Lần

+ 50,000 Điểm = 100 Thể Lực - Giới hạn10 Lần

+ 50,000 Điểm = 5 Ấn TThức Tỉnh Cam Theo Hệ Giới hạn 10 Lần

+ 50,000 Điểm = 5 Huy Hiệu Thức Tỉnh Cam - Giới hạn 10 Lần

+  50,000 Điểm = 10 Huy Hiệu Thức Tỉnh Tím - Giới hạn 10 Lần

+ 50,000 Điểm = 10 Huy Hiệu Thức Tỉnh Tím - Giới hạn 10 Lần

+ 50,000 Điểm = 10 Sách kỹ Năng Lam - Giới hạn 10 Lần

+ 50,000 Điểm = 2000 Đậu - Giới hạn 10 Lần

+ 100,000 Điểm = 1000 Tinh Thạch - Giới hạn 10 Lần

+ 200,000 Điểm = 10 Mảnh Tướng Tím Vip (Madoko , Sakura , Homura ) - Giới hạn 5 Lần

+ 200,000 Điểm = 1 Skill Tím Tùy Chọn - Giới hạn 2 Lần

+ 500,000 Điểm = 10 Sách Kỹ Năng Vàng = Giới hạn 5 Lần

+  500,000 Điểm = 20 Sách Kỹ Năng Tím = Giới hạn 5 Lần

+  500,000 Điểm = 1 Tướng Tím +3 = Giới hạn 2 Lần

+ 1,000,000 Điểm = 1 Mảnh Skill Bị Động Vàng -2 Lần

+ 1,000,000 Điểm = 5 Mảnh trang bị vàng - Giới hạn 3 Lần

+ 1,000,000 Điểm =1 tướng vàng  - Giới hạn 2Lần

+ 1,00,000 Điểm = 20 Mảnh Tướng Vàng ( Trừ Tướng Trong Vip ) - Giới hạn 2 Lần


- Cách Đổi Vật Phẩm :

- Sau khi Anh Hùng Đổi xu thành công vào game Anh Hùng ibn lại cho K̲a̲s̲u̲m̲i̲ với nội dung sau :

+ Tài Khoản

+ Id +Server + Tên nhân vật

+ Vật phẩm muốn đổi