Pokemon
Sự Kiện

Shop BlackFriDay(11.2021)

Kasumi kính chào các Anh Hùng !

Hôm nay Kasumi xin gữi đến các Anh Hùng Shop Black Friday

1. Sự Kiện Shop Black Friday

,

- Nguyên tắc :

+  Anh Hùng Cứ đổi 1 xu thành Kim Cương vào game thì sẽ tính 1 điểm

+  Anh Hùng  có thể dùng số điểm có đổi quà.

+ VD : Đổi 20.000 xu = 20.000 Điểm
- Đổi Xu Tại : https://sieuanhhung.vn/nap-the

+Thời Gian Sự Kiện : 10h00 Ngày 26/11 Đến 23h50 28/11

+ Thời Gian Phát Sự Kiện : 19h từ ngày 26/10

- Vật phẩm có thể đổi :

  • 20,000 Điểm = 10 Chìa Vàng + 10 Rương Vàng- Giới hạn 5 Lần
  • 50,000 Điểm = 10.000 Đậu + 10.000 Đá tinh luyện - Giới hạn 5 Lần

    - Cách Đổi Vật Phẩm :
  • 500,000 Điểm = 1 tướng tím +3 - Giới hạn 3 Lần
  • 1.000,000 Điểm = 1 Tướng Vàng Tùy Chọn hạn 3 Lần
  • 1.000,000 Điểm = 1 Skill Tùy Chọn hạn 3 Lần
  • Bouns :Tặng 100.000 Đậu 50.000 Kim cương cho nhân vật đổi quà trong shop trên 3.000.000 Điểm

- Sau khi Anh Hùng Đổi xu thành công vào game Anh Hùng ibn lại cho K̲a̲s̲u̲m̲i̲ với nội dung sau :

+ Tài Khoản

+ Id +Server + Tên nhân vật

+ Vật phẩm muốn đổi