Pokemon
Sự Kiện

Quà Mừng Người Chơi Cũ Quay Trở Lại

Chào Mừng Trở Lại !

Quà tặng cho Anh Hùng không đăng nhập game 30 ngày
Tặng 100.000 Đậu 
Tặng 200.000 EXP

Quà tặng cho Anh Hùng không đăng nhập game 30 ngày và nạp 500 KC  trở lên( từ 17/12 đến hiện tại )
Tặng 200.000 Đâu
Tặng 500.000 Exp
Tặng 1 Tướng Vàng Tùy Chọn ( Trừ Tướng Vip)
Khuyến mãi x3 kim cương


Quà tặng cho Anh Hùng hiện tại
Khuyến mãi x5 kim cương lần đầu
Khuyến mãi x3 kim cương cho các lần tiếp theo
Nạp Trên 5000 Kim cương Tặng 200.000 Đậu  + 40 mảnh tướng vàng tùy chọn kể cả tướng víp
Thời gian hết ngày 23.12

 

- Cách Nhận Thưởng :

+ Tài Khoản

+ Id +Server + Tên nhân vật
+ Số Xu đã đỗi sang kim cương ( người chơi quay trở lại không cần gữi)

+ Vật phẩm muốn đổi


Chúc Anh Hùng ComeBack