Pokemon
Cẩm nang

Hướng dẫn tân thủ

Xin Chào Anh Hùng,
- Kasumi sẽ hướng dẫn cho các Anh Hùng về cách tăng cấp độ và các tính năng trong game

1.Cách Tăng cấp độ

- Khi tạo nhân vật xong Anh Hùng vẫn vào phần Mạo Hiểm Chọn Vượt Ải để vượt ải và tăng cấp độ.

https://sieuanhhung.vn/uploads/files/image(29).pnghttps://sieuanhhung.vn/uploads/files/image(30).png

- Một ải thường Anh Hùngcó thể nhận từ 50 đến 70 kinh nghiệm và chỉ tốn 3 thể lực cho một ải.

- Khi Đạt Cấp Độ 10 sẽ mở được Ải Anh Hùng . Anh Hùng sẽ nhận được gấp đôi từ 100 đến 140  kinh nghiệm khi vượt Ải Anh Hùng nhưng Anh Hùng  phải tốn đến 6 thể lực cho một ải.

https://sieuanhhung.vn/uploads/files/image(31).png

=>Lưu Ý : Khi thua ải bạn vẫn bị mất thể lực và không nhận được kinh nghiệm nên hãy chọn ải dễ vượt quá nhé !

- Để nhanh lên cấp nhanh bạn có thể dùng quét ( cấp độ 13 sẽ mở ) mõi ngày sẽ có 35 lượt miễn phí

2. CÁC CẤP ĐỘ MỞ TÍNH NĂNG

- Khi Anh Hùng đạt cấp độ 12 sẽ mở chức Do Thám

https://sieuanhhung.vn/uploads/files/image(36).png

- Chi tiết hướng dẫn tại : https://sieuanhhung.vn/tinh-nang-do-tham

- Khi Anh Hùng đạt cấp đô 15 , 21 , 31 bạn sẽ mở thêm 1 Ô Trân Anh Hùng
  https://sieuanhhung.vn/uploads/files/image-20210331105020-1.png

- Khi  Anh Hùng Đạt Cấp Độ 18 sẽ mở chức Thánh Vực
https://sieuanhhung.vn/uploads/files/image-20210331105020-2.png

- Chi tiết tính năng thánh vực :https://sieuanhhung.vn/tinh-nang-pvp-thanh-vuc

- Khi Anh Hùng đạt Cấp độ 20 mở tính năng Tinh Luyện.
  https://sieuanhhung.vn/uploads/files/image(37).png

- Chi Tiết tính năng Tinh Luyện : https://sieuanhhung.vn/tinh-nang-cuong-hoa-tinh-luyen-trang-bi

 

- Khi Anh Hùng đạt Cấp độ 22 mở tính năng Kho Báu

https://sieuanhhung.vn/uploads/files/image-20210331105020-4.png
- Chi tiết tính năng :https://sieuanhhung.vn/tinh-nang-pve-bau-vat

- Khi Anh Hùng đạt Cấp độ 29 mở tính năng Guild

https://sieuanhhung.vn/uploads/files/image-20210331105020-5.png

- Chi tiết tính năng : https://sieuanhhung.vn/tinh-nang-guild

- Khi Anh Hùng đạt cấp 32 Mở chức năng Liên Server
https://sieuanhhung.vn/uploads/files/image(33).png

- Chi tiết tính năng :https://sieuanhhung.vn/tinh-nang-pvp-dau-truong-lien-server-tournament

- Khi Anh Hùng đạt cấp 34 mở tính năng Bá Khí

https://sieuanhhung.vn/uploads/files/image(35).png

- Chi tiết tính năng : https://sieuanhhung.vn/tinh-nang-ba-khi

Chúc các bạn chơi game vui vẻ !