Pokemon
Tin Tức

Giảm Điểm Nhận Tướng Vàng Trong Sự Kiện Triệu Hồi Giới Hạn

Xin Chào Các Anh Hùng ,

Kasumi xin thông tin đến cả nhà về việc giảm số điểm để nhận tướng vàng trong Triệu Hồi Giới Hạn !

Cự thể như sau :

Giảm 800 điêm xuống còn 600 điểm

Khi Anh Hùng quay đủ 600 sự nhận được luôn tướng vàng trong sự kiện !

 

Chúc các Anh Hùng sưu tập được nhiều tướng yêu thích <3