Pokemon
Tin Tức

Khai Mở Server Mới S40

[Tin Tức] 15/07/2021

+ Máy Chủ 40: 10h00 Ngày 16/07/2021

Khai Mở Server Mới S39

[Tin Tức] 09/07/2021

Mở Mấy Chú S39 : 10h00 09//07/2021

Khai Mở Server Mới S38

[Tin Tức] 01/07/2021

Khai Mở Server Mới S38 10h00 02/07

Khai Mở Server Mới S36

[Tin Tức] 18/06/2021

Khai Mở Máy Chủ 36: 10h00 Ngày 18/06/2021

Máy Chủ S35 Chào Mừng Tết Đoan Ngọ 2021

[Tin Tức] 10/06/2021

Chào Mừng Tết Đoan Ngọ Tặng Bộ Trăng Bị Tím Khi Tham Gia S35

Liên Thông Server Về Chung Một Nhà Lần 2

[Tin Tức] 06/06/2021

Liên Thông Các Máy Chủ vào 13h00 ngay 07/06

Khai Mở Server Mới S34

[Tin Tức] 03/06/2021

Khai Mở Server Mới S34 10H00 04/06/2021 : Nhận 4 Tướng 5 Sao và hàng trăm ưu đãi khác

Khai Mở Server Mới S33

[Tin Tức] 27/05/2021

Khai Mở Server Mới S33 10h00 28/05

Khai mở Server mới S32

[Tin Tức] 21/05/2021

Máy Chủ 32 : 10h00 Ngày 21/05/2021

Chính Sách Bảo Mật

[Tin Tức] 22/09/2021

Chính Sách Bảo Mật

Điều Khoản Sử Dụng

[Tin Tức] 14/05/2021

Điều Khoản Sử Dụng Siêu Anh Hùng

Khai mở Server mới S31

[Tin Tức] 13/05/2021

Khai mở Server mới S31 : 10h00 14/05